Piatok 14. 06. 2024 11:02:14 | Meniny má Vasil

OBJAVUJEME KRÁSY SLOVENSKA: Kežmarský hrad, neochvejný svedok dejín spod veľkolepých Tatier

KEŽMAROK/ Prešovský kraj skrýva dominantu, historický poklad Kežmarku, s dokonalým výhľadom na Tatry. Renesančné priestory, v ktorých dnes sídli mestské múzeum, boli v 15. storočí obranným hradom. Pozývame vás na prechádzku dejinami aj súčasnosťou ďalšieho zo slovenských pokladov- Kežmarského hradu!

Alžbeta Mareková|14. január 2024|12:00:06

Zdroj: Kezmarok.com

Súvisiaci článok
OBJAVUJEME KRÁSY SLOVENSKA: Barbakán, historická pýcha romantickej Banskej Bystrice
Čítajte viac >

Kežmarok leží na križovatke starých obchodných ciest, pričom toto územie bolo osídlené pred našim letopočtom. Základy mesta vo forme stredovekých osád či menších zoskupení sa však začínali formovať od 9. storočia, prvá písomná zmienka o Kežmarku sa datuje do roku 1251.

kezmarok.com 1.jpg Zdroj: Kezmarok.com

Gotický obranný hrad tu vznikol v 15. storočí a svoju renesančnú formu nadobudol po rekonštrukcii a prestavbách v 17. storočí. Najznámejšiu éru pretvárania hradu z obranného na reprezentačný majú na svedomí Tököliovci, ktorých osudy boli s hradom späté po dlhé roky. Neskôr, počas druhej svetovej vojny, sa hrad stal sídlom gestapa a dokonca aj popraviskom partizánov. V roku 1962 sa začala celková oprava hradu, ktorá trvala až do roku 1985. Dnes je hrad spolu s ďalšími priestormi súčasťou múzea. Návštevníkov láka jeho okúzľujúci vzhľad, historické expozície, ale aj zaujímavé príbehy a povesti.

kezmarok.com 2.jpg Zdroj: Kezmarok.com

Otázky o súčasnosti i minulosti hradu, ale aj mnohé informácie o chode múzea pre redakciu SP21 zodpovedala Erika Cintulová, riaditeľka múzea v Kežmarku.

Ako vyzerá bežná starostlivosť o chod hradu? Koľko ľudí si vyžaduje?

  • Múzeum v Kežmarku je kultúrnou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Vo svojej správe má tieto objekty: hrad s prístavbou, dva meštianske domy a baštu mestského opevnenia. V hrade sa nachádzajú expozície aj depozitáre, v prístavbe je administratíva múzea. V meštianskom dome na Hlavnom námestí sa nachádza expozícia meštianskej bytovej kultúry na Spiši. Meštiansky dom na Ul. Dr. Alexandra sa počas roka využíva na výstavné účely. V bašte mestského opevnenia sa nachádza depozitár.

Facebook Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku 3.jpg Zdroj: Facebook/ Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku

V múzeu pracuje celkovo 18 zamestnancov, čo je na počet objektov pomerne málo. Preto majú všetci pracovníci kumulované funkcie: lektor – pokladník, lektor – knihovník, historik – správca depozitára a iné. Bežný deň v múzeu sa začína odkódovaním a kontrolou všetkých miestností. Odborní zamestnanci – historici spracovávajú zbierkové predmety, robia fyzickú inventúru zbierok na základe vopred vypracované plánu, okrem toho vykonávajú vedecko-výskumné úlohy, výsledky svojich výskumov publikujú buď v odborných časopisoch, publikáciách alebo na webovej stránke múzea. Podieľajú sa na príprave a realizácii podujatí múzea, metodicky pomáhajú pri písaní rôznych stredoškolských a vysokoškolských prác, poskytujú odborné konzultácie. Pracujú na vypracovaní libriet a scenárov výstav a pri reinštalácii expozícií. Lektori sú okrem sprevádzania návštevníkov zaangažovaní aj na príprave a realizácii rôznych foriem kultúrno-výchovných podujatí. Múzeum v Kežmarku je prístupné verejnosti počas celého roka.

Facebook Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku 4.jpg Zdroj: Facebook/ Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku

Najviac podujatí sa realizuje v letnej turistickej sezóne. Aké podujatia sa v Múzeu v Kežmarku uskutočnili v roku 2023, vidíme zo štatistických údajov: boli to 2 koncerty – Richard Müller, Chris May & Tomáš Raffaj; 4 festivaly – Festival študentského remesla, EĽRO, Krojované bábiky, Sviatok kultúry a vzájomnosti; 2 divadelné predstavenia v priestoroch hradu – Krvavé dejiny, rozprávka Frankensteinova teta; 11 premietaní filmov na nádvorí hradu; 45 výchovno-vzdelávacích aktivít (vyučovacie hodiny, tvorivé dielne, prednášky, besedy); 11 iných podujatí (Otvorenie letnej turistickej sezóny, Krížová cesta, Európske dni archeológie, Oslavy SNP, Stredoveký deň na hrade a iné; 8 výstav priamo v objektoch múzea alebo v meste Kežmarok. Návštevnosť je približne 51 000 ľudí. Takže život u nás v múzeu je veľmi rôznorodý a bohatý. K tomu ešte musíme spomenúť údržbu hradu, ako je upratovanie, starostlivosť o zeleň, prípadne odhŕňanie snehu, opravy a podobne.

Facebook Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku 5.jpg Zdroj: Facebook/ Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku

Aká je vízia hradu do budúcna?

  • Našou víziou do budúcna je, aby naše aktivity prilákali do našich objektov stále viac a viac návštevníkov. Hlavne však, aby návštevníci od nás odchádzali spokojní. S tým súvisia viaceré aspekty – kvalitné lektorské služby, hodnotné expozície a výstavy, poskytované produkty v rámci rozvoja cestovného ruchu. Dôležitým kritériom je i to, v akom stave sa nachádzajú naše objekty. Rozsiahle rekonštrukcie sa už zrealizovali v meštianskom dome na Hlavnom námestí číslo 55, taktiež v hrade. Posledná rekonštrukcia v hrade sa týkala sociálnych zariadení, ktoré vďaka dotácii z operačného programu IROP získali kvalitatívne oveľa vyššiu úroveň. Každý rok sa snažíme v rámci aktuálnych výziev zrealizovať rekonštrukčné práce v našich objektoch. V roku 2023 sme spolu s našim poľským partnerom vypracovali cezhraničný projekt INTERREG 4A, v rámci ktorého plánujeme zrekonštruovať náš objekt na Ulici Dr. Alexandra číslo 11.

Facebook Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku 6.jpg Zdroj: Facebook/ Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku

Čo najviac fascinuje Vašich návštevníkov?

  • Návštevníkov na prvý pohľad zaujme, že sa hrad nenachádza na kopci, ale iba na miernej vyvýšenine. Dokonca priamo v meste Kežmarok. Sú prekvapení, ako je krásne zachovaný a zrekonštruovaný. Samotné dejiny hradu, jeho majiteľov – hlavne pohnutý osud posledných vlastníkov, rodinu Thököly, ktorá vlastnila hrad takmer sto rokov – ich fascinujú. Zaujímajú sa o exponáty, napríklad jediný zachovalý röntgenový prístroj v bývalom Uhorsku, zbierkové predmety z obdobia , keď v Kežmarku fungovali cechy a remeslá. Každá expozícia (celkovo sa ich v hrade nachádza 15) v sebe ukrýva nejaké tajomné a nepoznané zbierkové predmety, zaujímavé príbehy a osudy. Súčasťou prehliadky hradu je vyhliadková veža, kde návštevníkov očarí výhľad na Vysoké Tatry a pamiatky mesta. Každý hrad má svoje tajuplné bytosti, u nás v Kežmarku je to „Čierna pani“, ku ktorej sa viažu rôzne legendy a tajomné prejavy. Turisti majú záujem vidieť tajné chodby a podzemné priestory, pýtajú sa na hladomorňu i na to, ako tam väzňov umiestňovali.

Facebook Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku 7.jpg Zdroj: Facebook/ Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku

Aké udalosti sa v najbližšom období na hrade odohrajú?

  • Veľkonočné tvorivé dielne – podujatie pre základné školy, ktoré sú zamerané na výrobu kraslíc s použitím rôznych techník zdobenia. Podujatie je rozdelené na 2 časti: teoretickú – prezentácia veľkonočných zvykov a praktickú – zdobenie kraslíc a výroba veľkonočných dekorácií.

Krížová cesta na nádvorí hradu – ide o tradičné podujatie, ktoré organizujeme s Rímsko-katolíckou cirkvou v Kežmarku počas Veľkonočného piatka. Ide o výnimočné duchovné priblíženie ukrižovania a zmŕtvychvstania Krista.

Otvorenie letnej turistickej sezóny – bohatý kultúrny program, vystúpenia folklórnych súborov, šermiarov a sprievodný program pre deti počas celého dňa.

Medzinárodný deň múzeí a galérií – medzinárodné podujatie, počas ktorého sa Kežmarský hrad pre návštevníkov otvorí aj počas večerných hodín, spojené s bohatým kultúrnym programom, netradičnou večernou prehliadkou a prednáškami odborných zamestnancov múzea.

Rozprávky v hrade, divadelné predstavenie pre deti – o tieto divadelné predstavenia je každý rok mimoriadny záujem. Organizujeme to v období Medzinárodného dňa detí. V tomto čase expozície v hrade ožívajú stále inými rozprávkovými príbehmi, ktoré sú umocnené pôvodnými autorskými pesničkami Róberta Mankoveckého, nádhernými kulisami, autentickými kostýmami a hlavne nezabudnuteľnými výkonmi hercov z ExTeatra z Ľubice.

Európske dni archeológie – dobrodružná interaktívna prehliadka určená pre žiakov ZŠ, predstavujúca hravou formou prácu archeológa, archeologické nálezy a všetko, čo s nimi súvisí.

EĽRO: Krvavé dejiny – počas každoročného medzinárodného festivalu v Kežmarku s názvom Európske ľudové remeslo, ktoré sa realizuje druhý júlový víkend, aj areál hradu ožíva remeslami, bohatým kultúrnym programom. Okrem toho sa vo večerných hodinách v interiéri hradu odohrávajú obľúbené divadelné predstavenia s názvom Krvavé dejiny. Každý rok je spracovaná iná téma z histórie hradu či mesta, ktorá je scénicky spracovaná tak, aby návštevníkom ponúkla prostredníctvom kulís, kostýmov a hereckých výkonov nezabudnuteľný zážitok.

Stredoveký deň na Kežmarskom hrade – čaro a chuť stredoveku, bohatý kultúrny program pre všetkých v podaní sokoliarov, šermiarov, hudobných skupín…

Vianočné tvorivé dielne – tradičné vianočné tvorivé dielne sú aktivitou, ktorú Múzeum v Kežmarku dlhoročne organizuje pre základné aj stredné školy. Zvyky a tradície najkrajších sviatkov v roku patria k slovenskej kultúre. Naše tvorivé dielne majú dve časti, teoretickú – prezentácia vianočných zvykov a praktickú – výroba ozdôb a dekorácií.

Vianočná prehliadka na Kežmarskom hrade – komentovaná prehliadka vianočne vyzdobeným hradom je spojná s ochutnávkou vianočných nápojov a jedál. Každý rok je tematicky zameraná na inú oblasť obdobia Vianoc. Tento rok je to téma DARČEKY.

Okrem uvedených podujatí pripravujeme rôzne koncerty – nielen na nádvorí hradu, ale aj v hradnej kaplnke či obrazárni. Veľmi sa potešíme všetkým návštevníkom. Všetky informácie o podujatiach zverejňujeme na našej webovej stránke www.kezmarok.com.

Facebook Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku 8.jpg Zdroj: Facebook/ Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku

Povesť

Hradným povestiam kraľujú dve pani, čierna a biela. Bielou pani má byť Mária Ďulafiová, ktorá za svoj krátky život vykonala nesmierne veľa dobra. Narodilo sa jej šesť detí, čo je vzhľadom na to že zomrela ako 22 ročná, vysoké číslo. Príbehy hovoria, že dobro neprestala konať ani po smrti. Vraj sa aj za dnešných mesačných nocí prechádza nádvorím, oblečená v bielych šatách. Kto ju stretne, toho šťastie neopustí.

Príbeh druhej pani sa viaže k príhode, keď Imrich Tököli utekal z hradu pred cisárskym vojskom. Za krátku chvíľu, keď pripravoval koňa, mu z dvora zmizla truhlica peňazí. Vo svojej zúrivosti naveky preklial zlodeja ktorému želal, aby si bohatstvo neužil a nikdy nenašiel pokoja. A veru sa po čase na zámku začala zjavovať pani, celá zahalená do čiernych šiat, túlala sa chodbami a v tých, čo ju zazreli, vzbudzovala hrôzu. Bola to vraj stará kľučiarka, ktorá sa kedysi ulakomila na Tököliho poklady. Jedného dňa však stretla statočného mládenca, ktorý sa jej nezľakol. Tajnými uličkami ho previedla do podzemia a odhalila mu skrytú truhlicu. Odvtedy sa už vraj na hrade neukázala, čierna pani po rokoch našla svoj pokoj.

Facebook Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku 9.jpg Zdroj: Facebook/ Kežmarský hrad - Múzeum v Kežmarku

Pri potulkách regiónom Spiša nie je núdza o unikátne pamiatky, či očarujúce výhľady. Kežmarský hrad však neobíďte, pripravili by ste sa o mimoriadny zážitok v podobe skvostných priestorov, zaujímavých expozícií, podmaňujúcich príbehov a nezabudnuteľných výhľadov na veľkolepé Tatry.

Pri tvorbe článku sme využili informácie z nasledujúcich zdrojov: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku (Peter Maráky, Daniel Kollár, Janka Oršulová)


Súvisiaci článok
OBJAVUJEME KRÁSY SLOVENSKA: Francúzska elegancia zmiešaná s talianskym šarmom, to je slovenský Bojnický zámok!
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť