Sobota 13. 04. 2024 14:30:07 | Meniny má Aleš

SRDCOM Z DEDINY: Šarm historickej architektúry obklopený pôvabnou prírodou. Spoznajte Plavecký Peter!

PLAVECKÝ PETER/ V Trnavskom kraji, v sedle Malých Karpát je situovaná neobyčajná obec Plavecký Peter. Veľkolepé lesy, ktoré ju obklopujú a neďaleká vodná nádrž Buková z nej robí nielen skvelé miesto na život, ale aj atraktívny cieľ milovníkov prírody a turistiky. Vyberme sa dnes objaviť pôvaby Plaveckého Petra a spoznať jeho históriu aj súčasnosť.

Alžbeta Mareková|21. február 2024|11:40:41

Zdroj: obec Plavecký Peter

Súvisiaci článok
SRDCOM Z DEDINY: Idylický maják a výhľad na vlnky Malého Dunaja, aj to vás čaká v obci Zálesie
Čítajte viac >

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1394 a opisuje obec ako usadlosť Zent Peter- Zem Petra.

„Obec bola súčasťou panstva Plaveckého hradu s výnimkou rokov 1496 - 1550, keď patrilo pod panstvo Ostrý Kameň. Jeden prameň uvádza, že názov obce je odvodený z čias osídľovania územia Polovcami, podľa zakladateľa rodu - Petra, iný zase, že názov dostala obec na počesť niektorého predka z rodu Balážovcov - majiteľov Plaveckého hradu,“ uvádza obec na svojej webovej stránke.

Územie obce v priebehu jej dejín zasiahlo mnoho nešťastných udalostí. V roku 1605 bola vyrabovaná a vypálená, v roku 1663 bola jej oblasť poznačená vojnou s Turkami. Prvá svetová vojna si vyžiadala devätnásť mužov z obce, ktorí sa už nevrátili domov. Okrem nešťastí si dedinka zažila aj iné dôležité historické udalosti, ktoré poznačili jej vývoj. V noci zo 4. na 5. apríla v roku 1945 bola oslobodená vojskami ukrajinského frontu, v roku 1960 prešla pod okres Senica. Dňa 23. mája v roku 1990 bola obec vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

č 1.jpg Zdroj: obec Plavecký Peter

„Dôvodom vyhlásenia tejto najmladšej z desiatich rezervácií ľudovej architektúry na Slovensku bola pamiatková ochrana typickej a ucelene zachovanej západoslovenskej dediny, ktorá reprezentuje staviteľské tradície nížinných roľníckych oblastí juhozápadného Slovenska,“ uvádza obec na svojej webovej stránke.

„Predmetom ochrany a pamiatkovej starostlivosti je historický sídelný útvar ako celok - historický pôdorys, hmotová a priestorová štruktúra zástavby, pamiatky ľudovej architektúry (stavby obytné i hospodárske) v starom jadre obce i prestavané objekty ľudovej architektúry, ktoré vytvárajú s kostolom a prícestnými sakrálnymi plastikami historické prostredie,“ dodáva.

č 2.jpg Zdroj: obec Plavecký Peter

Nakoľko je obec Pamiatkovou rezerváciou, sú to najmä prvky ľudovej architektúry, čo lákajú zvedavé pohľady turistov. Súbor ľudových domov a jedinečná kompozícia týchto vidieckych sídiel očarí každého okoloidúceho a vašej prechádzke dedinou dodá originálnu historickú atmosféru. Dominantným prvkom obce je rímskokatolícky Kostol svätého Petra a Pavla z roku 1600, ktorý je tiež architektonicky zaujímavý.

č 3.jpg Zdroj: obec Plavecký Peter

Otázky o súčasnom stave obce, ale aj o jej plánoch do budúcna, zodpovedala pre redakciu SP21 starostka obce Plavecký Peter, Jozefína Bartoňová.

Ako by ste zhodnotili aktuálny stav obce?

  • Obec Plavecký Peter má za posledné obdobia za sebou úspešné roky budovania . Nakoľko je obec vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu musíme sa riadiť zásadami, ktoré vypracoval Krajský pamiatkový úrad Trnava. Vybudovali sa dve nájomné bytovky a naďalej prebieha individuálna bytová výstavba na Konopiskách. Našim cieľom je udržať v obci mladých ľudí a ponúknuť im bývanie v príťažlivej lokalite, v obklopení prírody. Naša obec je malá s počtom obyvateľov 621. Nižší počet obyvateľov ide ruka v ruke s menším počtom podielových daní. Dobrým hospodárením sa nám podarilo zrealizovať a vybudovať mnoho vecí. Prebehla modernizácia verejného osvetlenia, podarila sa aj komplexná rekonštrukcia materskej školy a fasáda budovy základnej školy. Do škôl pribudlo aj úplne nové zariadenie- plynový sporák, nábytok a podobne.

č 4.jpg Zdroj: obec Plavecký Peter

Taktiež prebehla aj rekonštrukcia chodníkov, rekonštrukcia ciest, podarilo sa vybudovať novú zastávku a vytvorili sme aj nové námestie pred kostolom. Okrem toho prebehla aj rekonštrukcia budovy pre športovcov a rekonštrukcia budovy dobrovoľného hasičského zboru. V rámci skvalitňovania služieb pre občanov sa v obci vytvorili oddychové zóny, ihrisko pre deti a aj workoutové ihrisko. Aby sa podčiarkol esteticky príjemný výzor obce, vysadili sa kvety do zelených plôch a upravila sa zelená plocha pred obecným úradom.

č 5.jpg Zdroj: obec Plavecký Peter

Na obecnom úrade sme rekonštruovali kuchyňu, zrekonštruovaný bol aj vstup do budovy kultúrneho domu a v zadnej časti cintorína sme postavili oporný múr. Podporila nás aj nadácia SPP. Okrem uvedeného prebehlo ešte mnoho ďalších úprav a rekonštrukcií, v našej obci sa stále niečo deje. Aj v tomto období máme ciele, ktoré by sme radi zrealizovali, ale všetko závisí od množstva financií. Momentálne prebieha prieskum na opravu chodníkov na ceste pred cintorínom a na rekonštrukciu prednej časti oplotenia cintorína.

Aká je vízia obce do budúcna?

  • Chceme postupne opravovať, rekonštruovať poškodené chodníky, priekopy... Ďalej máme v pláne vybudovať novú cestu na Konopiská, chceme sa venovať otázkam školstva, udržať prevádzku v materskej škole a základnej škole. Záleží nám na deťoch a mládeži v obci, preto by sme pre nich chceli vytvoriť rôzne záujmové činnosti a podporovať viaceré športové aktivity pre deti a mládež. Ako vyhlásená Pamiatková rezervácia si uvedomujeme dôležitosť historického bohatstva, preto plánujeme pokračovať v tradíciách obce. Našim cieľom je aj spolupráca s organizáciami, ktoré sa v obci nachádzajú: Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, spevácky súbor Petrané, základná škola s materskou školou, dobrovoľný hasičský zbor..

č 6.jpg Zdroj: obec Plavecký Peter

Sme moderná obec a chceme pružne reagovať na výzvy dnešnej doby a našich občanov. Chceme efektívne čerpať finančné prostriedky z eurofondov v prospech obce, hľadať sponzorov, využívať všetky dostupné projekty v rámci rozvoja obce. Máme v pláne pokračovať v infraštruktúre a začatých projektov a plánujeme vynaložiť úsilie na zúženie ochranného pásma pamiatkovej rezervácie. Záleží mi na našej obci a občanoch, ktorí v nej žijú. Mojim úmyslom je pokračovať v ceste obnovy a budovania obce, samozrejme podľa finančných možností. Chcem tu byť pre všetky sociálne skupiny občanov tejto obce. Bola by som rada, keby sa mi podarilo vytvoriť lepšie podmienky na kvalitný život pre mladé rodiny s deťmi, mládež, občanov v produktívnom veku i dôchodcov. Mojím cieľom je, aby ľudia z našej obce neodchádzali, ale naopak, tešili sa z toho, že v obci Plavecký Peter môžu spokojne žiť.

č 7.jpg Zdroj: obec Plavecký Peter

Nakoľko je toto moje posledné volebné obdobie, verím že budúci starosta bude pokračovať v budovaní obce a ja mu budem rada nápomocná. Táto práca je veľmi náročná po všetkých stránkach a myslím si, že ak skončím, ostane po mne kus mojej práce pre našu obec, čo ma teší.

Ak by k Vám prišiel turista, čo by ste mu odporučili v obci navštíviť?

  • Turisti si môžu zakúpiť brožúry o obci a turistické mapy, ktoré im pomôžu nájsť všetky atrakcie a pamiatky okolia. Milovníkom prírody odporúčam trasu po turistickom chodníku na Bukovskú priehradu, ale aj výstup na Záruby v Malých Karpatoch, kde sa nachádzajú vzácne rastliny. Prechádzka lesnou cestou vás zavedie k prameňu a len pár metrov odtiaľ sa nachádza kaplnka Panny Márie. Je to príjemné miesto na odpočinok a sú tu aj lavičky.

č 8.jpg Zdroj: obec Plavecký Peter

V centre obce sa nachádza mapa s kódom, kde sa turista dozvie všetky podrobnosti o obci a kompletné informácie o tom, čo nájde v okolí. Fanúšikovia architektúry nemôžu obísť historickú zástavbu rodinných domov, ich architektonické prvky a sakrálne pamiatky.

č 9.jpg Zdroj: obec Plavecký Peter

Navštívte aj rybníky a ich ostatné plochy s medzinárodným významom— mokrade. A napokon, ak sa v obci pri futbalovom ihrisku vydáte po žltej značke, ocitnete sa pri luxusnej studničke. Voda tu vyteká z dvoch rúrok, nad nimi visí aj zopár hrnčekov. Chuťovo ide o takzvanú „vajcovku“ ale buďte bez obáv, voda je pitná, nakoľko bol urobený rozbor.

Pri potulkách Trnavským krajom určite zablúďte aj do Plaveckého Petra. Nie je predsa veľa miest, kde sa tak harmonicky prepája historická architektúra s modernými službami a celé je to podčiarknuté kúzlom čistej okolitej prírody.

Pri predstavovaní obce sme vychádzali z oficiálnej stránky obce Plavecký Peter


Súvisiaci článok
Na slovíčko s Jánom Brozmanom, starostom Drienovskej Novej Vsi. Vedeli ste, že je letec a vydáva básne?
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť