Pondelok 15. 07. 2024 20:46:54 | Meniny má Henrich

SRDCOM Z DEDINY: Bernolákovo, oáza pokoja v srdci Podunajska

BERNOLÁKOVO/ Bratislava je skvelým miestom, či už na život, alebo na víkendový výlet. Možno však netušíte, že jej okolie ukrýva úžasné poklady. Vydajte sa s nami dnes na osviežujúci výlet za poznávaním zaujímavej obce Bernolákovo!

Alžbeta Mareková|29. jún 2024|13:45:07

Zdroj: Facebook/ Obec Bernolákovo

Súvisiaci článok
SRDCOM Z DEDINY: Trenčianske Mitice, kde sa stretávajú cesty a história
Čítajte viac >

Územie bolo osídlené už v období neolitu, archeologické nálezy z týchto miest sú pomerne bohaté. Stopy dnešného Bernolákova siahajú do roku 1209, kedy sa obec spomína v písomných prameňoch. Dedina bola od nepamäti súčasťou panstva Svätý Jur.

Názov obce „Cheki (v historických dokumentoch objavite -Checlez, -Cseklesz)“ sa objavil v donácii Ondreja II., avšak v tomto jazykovo zmiešanom prostredí sa v názve obce uplatnila aj nemčina vo forme tvaru od Lanschitz po Landschütz. Oba historické názvy Bernolákova sa uvádzali v písomných prameňoch aj alternatívne, avšak tento spôsob je historicky veľmi zriedkavý. Do súčasnosti v spoločenskom ponímaní sa zachoval najznámejší spoločný názov Čeklís.

1 Facebook Obec Bernolákovo 1.jpg Zdroj: Facebook/ Obec Bernolákovo

História obce je úzko prepojená s hradom, z ktorého už dnes ostala iba zrúcanina. Hrad Čeklís bol postavený okolo roku 1290 a na začiatku 14. storočia bol kráľovským majetkom. Predpokladá sa, že ešte mnoho rokov pred výstavbou hradu stála na jeho mieste strážna veža.

„Obec, ktorá mala svoj hrad, sa zväčša spája s existenciou farnosti a kostola. Podľa niektorých prameňov bol kostol pôvodne románsky, no dokladovaný vo väčšine literatúry sa čeklísky kostol spomína ako stavba gotická. Je zo 14. storočia a bol zasvätený sv. Štefanovi – prvému uhorskému kráľovi. Jeho patrocínium zostalo nezmenené,“ uvádza obec na svojej webovej stránke.

Za zmienku určite stojí aj kaštieľ, ktorý dal v rokoch 1714 – 1722 postaviť bohatý rod Esterházyovcov. Kaštieľ je v mnohých smeroch unikátny a patrí medzi najkrajšie barokové stavby na Slovensku. Jeho jedinečná architektúra aj dnes priťahuje oči okoloidúcich. Kaštieľ však nie je jediným klenotom histórie obce.

2.jpg Zdroj: www.bernolakovo.sk

„Panovníčka Mária Terézia v roku 1765 vydala rozhodnutie o potrebe rozvoja manufaktúr v Uhorsku. Prvú manufaktúru na výrobu súkna a rôznych druhov bavlnených látok – kartúnku vybudovali na pravom brehu Čiernej vody, neďaleko kaplnky Svätej Anny. Manufaktúru založila skupina bratislavských a viedenských podnikateľov, na čele ktorej stál Jozef Falquet a jeho zať Ignac Canvert. Spoločníkmi boli Jozef Wachtler a Konrád Himberger. Zakladatelia investovali do jej založenia 60 000 zlatých. Manufaktúra získala cisárske privilégium,“ informuje obec na svojom webe.

Spomínaná manufaktúra bola druhou najvýznamnejšou na Slovensku a dostalo sa jej vzácneho práva vyvážať svoj tovar aj do Rakúska. V období svojho najväčšieho rozmachu mala viac ako sto stálych zamestnancov a prácu dávala aj dvom tisícom pradiarov a česáčov z okolia. Za jej úpadok bolo zodpovedných viacero faktorov, najviac však zavážila výška nákladov a silná konkurencia. Posledné písomnosti, v ktorých sa spomína, pochádzajú z roku 1792.

3.jpg Zdroj: www.bernolakovo.sk

„V období hľadania identity malých národov prichádza do Čeklísa po skončení štúdia teológie mladý katolícky kňaz Anton Bernolák. Táto ponuka ho veľmi potešila, pretože dedina ležala blízko Bratislavy a nebolo z nej ďaleko ani do Trnavy. Boli to dve významné centrá, ktoré potreboval pre svoju jazykovú tvorbu. Už sem priniesol výtlačky prvého diela Kriticko – filologickej rozpravy o slovanských písmenách. Rok 1787 vošiel do dejín ako dátum kodifikovania – uzákonenia slovenčiny. Hoci na našej fare pôsobil iba krátko (1787-1791), môžeme byť na toto obdobie hrdí,“ právom sa pýši obec Bernolákovo.

4.jpg Zdroj: www.bernolakovo.sk

Po odchode Bernoláka z obce o jej ďalšom osude existujú len sporadické informácie. Až obdobie prvej svetovej vojny so sebou prinieslo zápisky o smutných odchodoch mladých mužov a nárekoch rodín, ktoré ich čakali. Všadeprítomná bieda sa vpísala hlboko pod kožu dedinčanov a o zúfalstve tej doby dnes šepkajú len pamätníky obetiam.

„Po vzniku Československej republiky v Čeklísi začali svoju činnosť slovenské úrady i slovenská škola. V rokoch 1922 – 1923 bola v obci parcelácia Esterházyovských pozemkov a stavebných parciel – obec sa veľmi rýchlym tempom rozširovala. Vo voľbách 1923 bol tajným hlasovaním za starostu zvolený Jakub Príkopský a v roku 1927 Karol Kastl. Dňa 10. októbra 1937 bol slávnostne odhalený pomník Antona Bernoláka, ktorý bol dielom akademického sochára Frica Motošku,“ informuje obec.

5.jpg Zdroj: www.bernolakovo.sk

Poslednú kapitolu éry Esterházyovcov uzavrel Karol Esterházy, ktorý z kaštieľa utiekol len krátko pred skončením druhej svetovej vojny. Po jeho odchode sa kaštieľ stal ľahkým cieľom zlodejov a mnohé cennosti jednoducho zmizli.

„V roku 1947 bola parcelácia skonfiškovaného majetku Esterházyovcov. Bol to veľmi ťažký rok – bolo katastrofálne sucho, ktoré malo za následok veľkú neúrodu. V tomto roku poslanci podali návrh na premenovanie obce. Boli dva návrhy: Krasnodar a Bernolákovo. Na nadriadených miestach prešiel návrh Bernolákovo a od 11. júna 1948 nesie obec toto pomenovanie,“ uzatvára obec na svojej webovej stránke.

6.jpg Zdroj: www.bernolakovo.sk

Otázky o súčasnom stave obce, ale aj o jej plánoch do budúcna, zodpovedal pre redakciu SP21 JUDr. Juraj Ďorko, PhD., prednosta obecného úradu.

Ako by ste zhodnotili aktuálny stav obce?

  • Bernolákovo určite patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce obce v okolí Bratislavy. Podmienky v územnom plánovaní od roku 2004, umožňovali väčšiu liberálnosť regulovania výstavby až do roku 2014 s ktorou sa obec vysporiadala prednedávnom. Mohutný rozmach výstavby priniesol pravidelný stúpajúci nárast počtu obyvateľov. V súčasnosti Bernolákovo patrí medzi najväčšie obce Slovenska z hľadiska počtu obyvateľov, čím je porovnateľné s niektorými mestami.

Dynamicky sa rozvíjajúca obec v srdci Podunajska ponúka v súčasnosti svojim obyvateľom príjemné prostredie na život. V širšom centre obce nájdu obyvatelia aj návštevníci Bernolákova bohatú kultúrnu ponuku a zaznamenajú aj rozvoj obce v rámci riešenia aktuálnych výziev k občianskej vybavenosti.

Pálčivou oblasťou obce však aj naďalej zostáva úroveň občianskej vybavenosti. Urbanizmus od roku 2004 v nových takzvaných satelitných častiach obce nedisponoval dostatočnými verejnými priestranstvami, s ktorými by mohla náležite a efektívne disponovať obec.

7.jpg Zdroj: www.bernolakovo.sk

Aká je vízia obce do budúcna?

  • Minulosť priniesla výzvy, s ktorými sa bude musieť parciálne obec vysporiadať nakoľko v súčasnosti absentuje regulovaná dopravná infraštruktúra, náležitá školská infraštruktúra, rozmanitosť obchodov a služieb, poddimenzovaná je aj zdravotnícka starostlivosť na zvyšujúci sa počet populácie v obci.

Tieto uvedené výzvy sa postupne pretavujú do uskutočnených, zrealizovaných ako aj pripravovaných projektov obce. Vybudovali sa nové prechody pre chodcov, zrealizovala sa prístavba a rozšírenie materskej školy, dostavba základnej školy. Školstvo (predprimárne ako aj primárne) má pri rozvoji obce najvyššiu prioritu. V súčasnosti sa opäť obec zaoberá návrhmi, ktoré prinesú výstupy, ktoré sa zapracujú do následnej aktualizácie územného plánu. Nezabúdame v ňom na vízie lokálnych zón v miestach výstavby, nie len jednej centrálnej.

V staršej časti Bernolákova staviame multifunkčnú halu pri základnej škole pre približne šesto návštevníkov, športové aktivity, kultúrne podujatia, ktoré doplní Dom kultúry s dvestopäťdesiatimi miestami na sedenie. V súčasnosti sú rozpracované aktivity s cieľom dobudovania a prepojenia cyklochodníka Nová Dedinka – Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji.

Kultúrny dom ponúka široké spektrum zaujímavých kultúrno spoločenských aktivít, ktoré sú prezentované žiakmi našej Základnej umeleckej školy, ďalej organizovanými divadelnými, hudobnými podujatiami profesionálnych aj ochotníckych súborov pre všetky vekové kategórie. Pestrosť ponuky dotvára farské spoločenstvo ako aj občianske združenia pôsobiace v obci, ktoré intenzívne realizujú široké spektrum významných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.

8.jpg Zdroj: www.bernolakovo.sk

Ak by k Vám prišiel turista, čo by ste mu odporučili v obci navštíviť?

  • Pre obyvateľov obce ale aj návštevníkov môžeme odporučiť navštíviť Športový areál Jána Popluhára, ktorý prioritne poskytuje domovský stánok futbalovému klubu všetkých vekových kategórií. Zastrešuje kultúrno-spoločenské podujatia organizované obcou v exteriéri a ponúka športové aktivity pre obyvateľov a návštevníkov v tenise a plážovom volejbale. Vďaka cyklochodníkom sa môžu cyklisti bezpečne dopraviť do susedných obcí. Edukačnú kvalitu ponúka cyklochodník do Novej Dedinky, v rámci ktorého sú vytvorené odpočinkové zóny s umiestnenými tabuľami náučného chodníka a na kmeňoch stromov v riečke Čierna voda môžu vzhliadnuť rôzne živočíchy ako napríklad ondatry či korytnačky a iné. Hostia ako aj obyvatelia obce môžu navštíviť a pozrieť si trinásť národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú zapísané v registri nehnuteľných Národných kultúrnych pamiatok.

História obce je úzko prepojená s hradom Čeklís, ktorý je v súčasnosti archeologickou lokalitou a súčasťou Vodárenskej veže Várdomb, ktorá je postavená na hradných ruinách. Národná kultúrna pamiatka Vodárenská veža Várdomb zvíťazila v rámci 17. ročníka súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2024, kde jej bola udelená cena za komplexnú obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky. Cena bola udelená obci Bernolákovo za kultivovanú obnovu, za kreatívne sprístupnenie a prezentáciu zachovaných hodnôt technickej národnej kultúrnej pamiatky. V súčasnosti je Vodárenská veža Várdomb nominovaným dielom v rámci 23. ročníka o Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2024.

V tesnej blízkosti hradu sa nachádza kostol svätého Štefana a jeho areál, ktorý spoločne tvorí súhrn štyroch Národných kultúrnych pamiatok (vstupná brána, ohradný múr a príkostolný cintorín). Nezanedbateľnou kultúrnou pamiatkou je „Stĺp hanby“ – pranier, ktorý sa nachádza v ohradenom priestore blízko rímskokatolíckeho kostola svätého Štefana a susedí so spoločenský významným Pamätníkom vojakov, obyvateľov obce, ktorí bojovali a padli v 1. svetovej vojne.

Významná pamiatka „Pomník Antona Bernoláka“ sa nachádza vedľa kostola svätého Štefana pred rímskokatolíckou farou. Je postavený na stupňovitom podstavci z umelého kameňa.

Za zmienku určite stojí aj Kaštieľ, ktorý dal v rokoch 1714 – 1722 postaviť rod Esterházyovcov a ktorý patril medzi najkrajšie barokové stavby na Slovensku. Kaštieľ, spoločne s nádherným „Parkom“ a „Kaplnkou svätej Anny“ umiestnenou v severozápadnom cípe, sú kultúrne pamiatky obce zapísané v registri nehnuteľných Národných kultúrnych pamiatok.

9 Facebook Obec Bernolákovo.jpg Zdroj: Facebook/ Obec Bernolákovo

Ak máte cestu okolo Bernolákova, určite sa zastavte. Zažijete harmóniu prímestského života v spojení s krásnym výhľadom na blízke a široké okolie obce, prírodu a to všetko v tieni veľkomesta.

Pri predstavovaní obce sme vychádzali z oficiálnej stránky obce Bernolákovo a Občianskeho združenia Hrad Čeklís.


Súvisiaci článok
SRDCOM Z DEDINY: Modra nad Cirochou, malebná dedinka na úpätí Vihorlatských vrchov
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť