Pondelok 15. 07. 2024 12:22:27 | Meniny má Henrich

V Púchove ponúkajú talentovaným študentom mestské štipendium

PÚCHOV/ Štipendiá sú určené na podporu vzdelávania šikovných stredoškolákov a vysokoškolákov a sú zároveň udeľované v súlade so Zásadami o podmienkach poskytovania mestského štipendia. Študenti môžu oň požiadať len do konca júla.

Natália Štepanovičová|9. júl 2024|17:40:04

Ilustračné foto. Zdroj: pexels.com

Súvisiaci článok
V Púchove po 34 rokoch opäť otvoria mestské jasle
Čítajte viac >

Primátorka mesta Katarína Heneková vysvetlila, že mestské štipendium sa poskytuje na obdobie jedného školského roka študentovi alebo žiakovi, ktorý dosahuje výrazné výchovno–vzdelávacie výsledky a je mimoriadne nadaný alebo talentovaný, alebo úspešne reprezentoval alebo reprezentuje školu alebo mesto.

Môže oň požiadať aj žiak, ktorého počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia (za obzvlášť nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje úmrtie jedného či oboch rodičov, závažná choroba alebo úraz rodiča, závažná choroba alebo úraz študenta).

Požiadať o štipendium môže výnimočne aj žiak základnej školy

"Žiadateľom o mestské štipendium môže byť bezúhonná osoba s trvalým pobytom v meste Púchov. Ak v čase podania žiadosti študent nedovŕšil 18 rokov, musí byť zastúpený zákonným zástupcom. V mimoriadnych prípadoch môže byť žiadateľom aj žiak základnej školy, ktorý dosiahol vynikajúce študijné výsledky alebo úspešne reprezentoval školu alebo mesto," priblížila podmienky primátorka.

V minulom školskom roku komisia posudzovala 45 žiadostí, niektoré z nich však boli zaslané po termíne a niektoré nespĺňali stanovené kritériá. Nakoniec udelilo mesto štipendium 35 žiadateľom.

Čo musí obsahovať žiadosť o mestské štipendium?

  • informácie o žiadateľovi/prijímateľovi,
  • informácie o navštevovanej škole a študijnom odbore,
  • čestné prehlásenie a súhlas na spracovávanie osobných údajov,
  • iné skutočnosti dôležité pre posúdenie žiadosti.

Aké sú prílohy k žiadosti?

  • doklad o dosiahnutých študijných výsledkoch za predchádzajúci školský rok,
  • potvrdenie o štúdiu, resp. o prijatí na štúdium.

Prispieť dobrovoľným príspevkom môžu jednotlivci, firmy alebo združenia na účet mestského štipendia. O poskytnutie štipendia sa môže žiadateľ uchádzať najviac trikrát.

Žiadosť sa podáva na podateľni Mestského úradu v Púchove písomnou formou alebo tlačivom, ktoré je dostupné prostredníctvom internetovej stránky mesta Púchov do konca júla. Viac informácií nájdete na webe mesta.


Súvisiaci článok
Slováci môžu získať štipendiá na štúdium a výskum v 18 krajinách
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť