Streda 22. 05. 2024 12:55:05 | Meniny má Júlia, Juliana

VIDEO Základná škola s MŠ na Ulici sv. Gorazda v Žiline jubiluje. V čom je výnimočná?

ŽILINA/ Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Žiline prednedávnom oslávila 50. výročie svojho založenia. Pozvali sme si preto riaditeľa Mária Marčana, aby nám priblížili históriu, ale najmä súčasnosť a plánovanú budúcnosť školy. O predstavenie materskej školy sme požiadali zástupkyňu pre MŠ Renátu Babušíkovú.

Michal Filek|21. marec 2024|12:47:46

Zdroj: SP 21

Súvisiaci článok
Prezident Hasičského a záchranného zboru rokoval s dobrovoľnými hasičmi zo žilinského a bytčianskeho regiónu
Čítajte viac >

S Máriom Marčanom sme hovorili samozrejme o oslavách. Neobišli sme ale aj vážnejšie témy – v čom je škola výnimočná, s akými nástrahami sa potýka, čo to znamená, že prechádza na nové curriculum, ale ani to, ako dopadla v hodnotení kvality škôl.

POZRITE SI ROZHOVOR V NAŠOM VIDEU

O predstavenie Materskej školy sme požiadali Renátu Babušíkovú, zástupkyňu riaditeľa pre MŠ

Materská škola sa nachádza na sídlisku Vlčince a je súčasťou právneho subjektu. Funguje od roku 1979, odkedy zmenila 3-krát svoje sídlo a tým aj názov. Z materskej školy rodinného typu v centre mesta sa v roku 1997 stala sídlisková materská škola umiestnená v budove základnej školy. Do Základnej školy Ulica sv. Gorazda sme sa presťahovali zo ZŠ Moskovská v roku 2004 ako trojtriedna MŠ. V roku 2005 sa materská škola a základná škola zlúčila do jedného právneho subjektu ZŠ s MŠ.

Od roku 2014, kedy prešla rekonštrukciou má päť tried po súčasnosť. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, s možnosťou aj poldennej výchovy a vzdelávania pre deti vo veku od 3 – 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou prevažne zo sídliska Vlčince.

Víziou materskej školy vďaka pedagogickým zamestnancom je viesť deti k zdravému životnému štýlu, klásť zdravé základy po stránke emocionálnej a sociálnej, rozumieť dieťaťu byť tu pre neho a rešpektovať ho a rozvíjať harmonicky rozvinutú osobnosť. Naším cieľom je pripraviť dieťa na bezproblémový vstup do ZŠ po všetkých stránkach.

Inovatívne a kreatívne formy učenia obohacujeme v našich interných projektoch –Dajme spolu gól, Alarm –dental , Tréneri na škole, Family Friendly English, Školské mlieko a Školské ovocie.

20240208_110120.jpg

Vízia školy

  • viesť k zdravému životnému štýlu
  • klásť zdravé základy po stránke emocionálnej a sociálnej
  • rozumieť dieťaťu, byť tu pre neho a rešpektovať ho
  • rozvíjať harmonicky rozvinutú osobnosť

IMG-3ca04f92d6b5e03c70896fa8b1d428cf-V.jpg

V súčasnej dobe, sa prudký nárast obezity a ďalších civilizačných chorôb spôsobených nedostatočnou pohybovou aktivitou a nesprávnymi stravovacími návykmi stáva závažným spoločenským problémom. V našej materskej škole prostredníctvom športových pohybových aktivít a aktivít zameraných na propagáciu zdravého životného štýlu usilujeme o formovanie základov uvedomelej celoživotnej starostlivosti o zdravie a vytváranie trvalého pozitívneho vzťahu k telovýchovným činnostiam a pohybu.

Na realizáciu pravidelných športových aktivít máme možnosť využívať nielen vnútorné priestory telocvične ZŠ ale aj vonkajší areál základnej a materskej školy. Blízke prírodné okolie materskej školy nám poskytuje možnosti športového vyžitia (turistické vychádzky, zimné športy...).

Organizujeme predplaveckú prípravu, ktorou podporujeme rozvoj kondičných a koordinačných schopností detí. Aktivitami zameranými na rozvíjanie návykov zdravého životného štýlu, spoluprácou s dentálnou hygieničkou a koordinátormi zdravej výživy, vedieme deti k uvedomelej starostlivosti o svoje zdravie.

Naším cieľom je, podporovať návyky správnej životosprávy a zdravého životného štýlu. Inovatívne a kreatívne formy učenia obohacujeme v našich interných projektoch: DAJME SPOLU GÓL, PLAVECKÝ VÝCVIK, ALARM - DENTAL, ŠKOLSKÉ MLIEKO, ŠKOLSKÉ OVOCIE, BRANNÁ VYCHÁDZKA, DETSKÝ MARATÓN.

Ďalším zámerom našej materskej školy je pripraviť dieťa na bezpečný pohyb na ceste –DOPRAVÁČIK.

Prostredníctvom zážitkového učenia podporíme u detí zvedavosť, tvorivosť, samostatnosť, aby vedeli vnímať pestrosť a rôznorodosť života – SOKOLIAR VAGANA, VČELÁROVA ŽENA, ZAHRAJKO,

Smerovaním našej práce je vytvorenie školy, kde deti chodia s radosťou, kde sú učitelia ich kamaráti. Rozvíjame osobnosť každého dieťaťa individuálnym, láskavým prístupom v podnetnom prostredí. Formujeme jeho individualitu, vzťah k sebe samému, k ľuďom, rozvíjame zmyslové a intelektuálne schopnosti, učíme ho spoznávať svet.

Poďakovanie reklamnej spoločnosti ROSS s.r.o. za zhotovenie informačných tabúľ na budove ZŠ a MŠ.

image_67523585.JPG


Súvisiaci článok
VIDEO Na gauči v štúdiu SP 21 s Františkom Skladaným: Diváci sú pre nás túto sezónu obrovskou podporou. Verím, že ich odmeníme postupom!
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť