Piatok 21. 06. 2024 02:32:28 | Meniny má Alojz

Nadácia mesta Prešov, v spolupráci s UNICEF, rozdelí 40 000 eur na projekty pre ľudí v ťažkých životných situáciách

PREŠOV/ V meste Prešov otvorili grantovú výzvu a môžu poskytnúť až 40 000 eur na tvorbu komunitných projektov. Humanitárna organizácia UNICEF totiž finančne podporila Nadáciu mesta Prešov, na základe čoho bola otvorená táto grantová výzva s cieľom pomôcť ľuďom v ťažkých životných situáciách.

Lenka Ménová|27. január 2024|08:00:06

Zdroj: FB UNICEF Slovensko

Súvisiaci článok
Prešovské Perinatologické centrum dostalo koncom minulého roka darčeky od Strážnych anjelov a Dobrovoľného hasičského zboru obce Brestov
Čítajte viac >

Čo je hlavným cieľom programu

Podpora sociálnej súdržnosti a vzájomného pochopenia Prešovčanov je hlavným cieľom programu. Ďalej zvýšiť občiansku participáciu v oblasti organizovania vzdelávacích, komunitných, sociálnych, športových, kultúrnych a ďalších aktivít, ktoré zlepšia sociálnu inklúziu ohrozených skupín (najmä detí, mládeže a rodín odídencov z Ukrajiny). Všetky potrebné informácie o výzve, vrátane podrobných kritérií a postupu podania žiadosti nájdete na webových stránkach mesta Prešov.

Maximálna výška podpory je 10 000 eur na jeden projekt pre žiadateľov s právnou subjektivitou a 3000 eur na jeden projekt pre neformálne skupiny. Vo výnimočných prípadoch a po odkonzultovaní s darcom bude možné navýšiť finančné limity v rámci konkrétneho projektu.

Aký je časový harmonogram programu a kto rozhodne o pridelení finančných prostriedkov

Grantová výzva bola zverejnená 19. januára 2024 a uzávierka prijímania žiadostí o grant bude 16. februára 2024 do polnoci. Výsledky budú zverejnené najneskôr 1. marca 2024 na webovej stránke mesta www.presov.sk. Projekty budú posudzované a vyberané podľa zverejnených kritérií. O pridelení grantov rozhodne správna a dozorná rada Nadácie mesta Prešov a prizvaný zástupca UNICEF. Pridelený môže byť aj nižší grant, ako bol pôvodne požadovaný v žiadosti.

Kto môže byť oprávneným žiadateľom o grant

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie s právnou subjektivitou so sídlom v meste Prešov alebo v okrese Prešov. Môže ísť o nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie a pod. Oprávnenými žiadateľmi môžu byť aj neformálne skupiny občanov, a to min. 3 osoby v jednej skupine a min. 1 osoba staršia ako 18 rokov, s doloženou referenciou od známej inštitúcie (napr. mestský úrad, ZŠ a pod.).

Aké projekty majú najväčšiu šancu na podporu

V grantovom programe budú podporené projekty, ktoré sú zamerané na oblasť poskytovania sociálneho poradenstva, psychosociálnej podpory a služieb pre zraniteľné skupiny detí, mládeže a rodiny, s dôrazom na deti, mládež a rodiny odídencov z Ukrajiny. Takisto podpora kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít pre tieto skupiny.

Okrem toho aj podpora sociálnej súdržnosti v meste prostredníctvom podpory ďalších zraniteľných skupín, kde patria seniori, deti a dospelý so zdravotným znevýhodnením, menšiny, či jednorodičovské domácnosti.

Ciele, ktoré si vytýčila Nadácia mesta Prešov

Hlavným cieľom je podporovať kultúru a šport v meste Prešov a v rovnakej miere aj pomáhať ľuďom v ohrození. Mesto si vytýčilo za cieľ podporovať aktivity, ktoré štandardne nedokáže pokryť štát, samospráva, ani iné verejnoprávne inštitúcie.

Z týchto dôvodov bola 20. júna roku 2020 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov schválená Nadácia mesta Prešov. Jej účelom je aj humanitárna pomoc pre jednotlivca, alebo skupinu ľudí pri živelných pohromách a iných tragédiách, nevynímajúc pomoc ľuďom v ohrození života a zdravia.

Aké poslanie má charitatívna organizácia UNICEF

UNICEF patrí medzi najvýznamnejšie charitatívne organizácie na svete a deťom v núdzi pomáha už od roku 1946. Pôsobí vo viac ako 190 krajinách a teritóriách s cieľom ochraňovať práva detí a zabezpečiť pre ne to, čo tvorí prirodzený základ života: jedlo, vodu, strechu nad hlavou, lieky i vzdelanie.

UNICEF patrí medzi organizácie OSN, no súčasne je jediným fondom, ktorý nie je financovaný zo strany OSN a nemá pevne pridelenú rozpočtovú položku. Pomoc tejto organizácie deťom je závislá od dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, spoločnosti a ďalších darcov.

Želaním všetkých ľudí, nielen UNICEF by malo byť, aby každé dieťa malo detstvo, v ktorom je milované, chránené, zdravé, vzdelávané, a v ktorom je schopné naplniť svoj potenciál. A to tak na Slovensku, ako aj v ktorejkoľvek krajine sveta.

Pri tvorbe článku sme využili informácie z oficiálnej webovej stránky mesta Prešov.

Zdroj: FB UNICEF Slovensko

Súvisiaci článok
Nadácia Prešovského kraja prerozdelila ľuďom v núdzi na Vianoce bezmála 30-tisíc eur
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť